เทคโนโลยีกับการผ่าตัดไขสันหลังในปัจจุบัน

 หลายๆท่านคงทราบว่า  ไขสันหลัง  เป็นส่วนของระบบประสาทส่วนกลางที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสมอง  ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหว,  การรับรู้ความรู้สึกของลำตัว  และแขน-ขา  ไขสันหลัง เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง  ซึ่งต่อเนื่องมาจากแกนสมอง  ลงมาในโพรงของกระดูกสันหลัง  เริ่มตั้งแต่บริเวณคอจนกระทั่งถึงบริเวณก้นกบ  ระดับไขสันหลัง  ทางการแพทย์แบ่งเป็น  4  ระดับ  คือ  ระดับคอ  (Cervical),  ระดับอก  (Thoracic),  ระดับหลัง  (Lumbar)  และระดับก้นกบ  (Sacrum)
ไขสันหลังซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีความอ่อนนุ่ม  จะถูกปกป้องและห่อหุ้มอย่างดีโดยโครงสร้างของกระดูกสันหลังเอง  หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณกระดูกสันหลัง  ไขสันหลัง  หรือเส้นประสาทของไขสันหลัง  อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของแขน-ขา  หรือ  การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ  นอกจากนั้นการรับรู้ในด้านความรู้สึกต่ออุณหภูมิร้อน-เย็น  และการสัมผัส  ก็จะเสียไป

การผ่าตัดสมองและไขสันหลังแนวใหม่

การผ่าตัดสมองและไขสันหลังแนวใหม่
(Minimally invasive Brain and Spine Surgery)
 
ศัลยกรรมสมองเป็นสาขาหนึ่งที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยมาตั้งแต่โรงพยาบาลพญาไท 1  ได้เปิดให้บริการและได้

Mini Spine

การผ่าตัดรักษาโรคของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง  มีเรื่องหลักๆ  2  เรื่อง  ที่ต้องคำนึง  คือ

  1. วิธีการที่จะผ่าตัดเอาส่วนที่กดทับเส้นประสาทของไขสันหลังออกไป  เพื่อให้เส้นประสาทไขสันหลังฟื้นตัว  และกลับมาทำงานได้ดังเดิม  การผ่าตัดในส่วนนี้  ถ้าเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง  (Microsurgery  หรือ  Endoscopic  Surgery)  จะได้ผลดีและปลอดภัยมากกว่าการผ่าตัดโดยตาเปล่า  เนื่องจากการผ่าตัดที่ใช้กล้องกำลังขยายสูง  จะทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจน

ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับคอทับเส้นประสาท

ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนส่วนใหญ่เกิดจาก

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอว

สาเหตุ 

  • ได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้ม อุบัติเหตุ การบิดหมุนตัวทันทีทันใด
  •  

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่บริเวณหลัง

อาการปวดหลัง  ปวดคอ  อาจมีสาเหตุได้หลายอย่าง  เช่น  กล้ามเนื้อหรือเอ็นอักเสบ,  ข้อต่ออักเสบ  นอกจากนั้นสาเหตุอื่นๆ  ที่อาจเป็นไปได้ก็คือ  เส้นประสาทไขสันหลัง  บริเวณคอ,  หรือหลังถูกกดทับ  ดังรูปภาพที่  1  ซึ่งภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วๆไป  และเป็นสาเหตุของอาการปวดเรื้อรัง  มีผลบั่นทอนร่างกายและจิตใจ  ในปีหนึ่งๆ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยวิธีต่างๆ  ของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  (เช่น การรักษาทางยา,  กายภาพบำบัด  และการผ่าตัด)  ในประ

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างของร่างกาย  ซึ่งอยู่แนวกึ่งกลางลำตัวตั้งแต่ช่วงต้นคอถึงบริเวณก้นกบ  การผ่าตัดกระดูกสันหลังจึงสามารถผ่าตัดเข้าได้หลายทาง  เช่น  การผ่าตัดเข้าทางด้านหน้า,  ด้านหลังหรือด้านข้าง  ซึ่งขึ้นอยู่กับโรค  หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าอยู่ด้านใดของกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกสันหลังเทียมที่ระดับคอ (Artificial disc)

กระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างของร่างกาย  ซึ่งอยู่แนวกึ่งกลางลำตัวตั้งแต่ช่วงต้นคอถึงบริเวณก้นกบ  การผ่าตัดกระดูกสันหลังจึงสามารถผ่าตัดเข้าได้หลายทาง  เช่น  การผ่าตัดเข้าทางด้านหน้า,  ด้านหลังหรือด้านข้าง  ซึ่งขึ้นอยู่กับโรค  หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าอยู่ด้านใดของกระดูกสันหลัง
 

Minimally Invasive Spine Surgery

หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่อง ปวดหลัง ปวดคอ คงจะเคยได้ทราบถึงเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (รูปภาพที่ 1), หมอนรองกระดูกเสื่อม, หินปูนทับเส้นประสาท, โพรงกระดูกสันหลังแคบตีบรัดเส้นประสาท หรือกระดูกเคลื่อน มาบ้างแล้ว ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาจากภาวะเสื่อมของร่างกาย แล้วทำให้มีอาการปวดหลัง (รูปภาพที่ 2), ปวดคอตามมา ทั้งนี้ยังไม่รวมโรคบางอย่าง เช่น เนื้องอกในไขสันหลัง, เส้นเลือดผิดปกติและแตก ทำให้มีเลือดออกในไขสันหลัง หรือมีการติดเชื้อในบริเวณไขสันหลัง

เนื้องอกของระบบประสาทไขสันหลัง (Spinal cord Tumor)

ระบบประสาทไขสันหลัง (Spinal cord) อาจเกิดเนื้องอกได้หลายชนิด มีทั้งเนื้องอกที่เกิดจากตัวไขสันหลังเอง เช่น Astrocytoma, Ependymoma หรือ เกิดจากเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง Schwannoma นอกจากนั้น ยังอาจมีเนื้องอกที่เกิดที่กระดูกสันหลัง แล้วลุกลามเข้าไปกดทับไขสันหลัง (รูปภาพที่ 1) เช่น มะเร็งที่ลุกลามกระจายมาจากที่อื่น, เนื้องอกในตัวกระดูกสันหลัง Myeloma, Hemangioblastoma

AddThis

User login

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.