เนื้องอกในสมอง

เนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง (Pituitary tumor)

ถ้าเอ่ยถึงเนื้องอกในสมอง  คงเป็นเรื่องที่หลายๆท่านพอทราบ  หรือพอได้ยินมากันอยู่บ้าง  แต่ถ้าเอ่ยถึงเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง  หลายๆท่านคงเริ่มจะมีคำถามมากมาย  เช่น  ต่อมใต้สมองอยู่ที่ส่วนไหนของสมอง  มีหน้าที่อย่างไร?  และเป็นเนื้องอกได้ด้วยหรือ?  ถ้าเป็นแล้วจะมีอาการอย่างไร?  โดยปกติต่อมใต้สมองมีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างสาร  หรือฮอร์โมนหลายๆอย่าง  เพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างสมดุล  ฮอร์โมนเหล่านี้ได้แก่  ฮอร์โมนโปรแลคติน  (Prolactin,  เกี่ยวกับการสร้างน้ำนม),  ไทรอยด์,  ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต  และฮอร์โมนเพศ,  ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต  (Growth  Hormone)  ฯลฯ           เมื่อเกิดเนื้องอกต่อมใต้สมอง  อาการที่เป็นก็มักจะเกี่ยวกับความผิดปกติของการสร้างฮอร์โมนชนิดนั้นๆ  เช่น
ถ้ามีการสร้างฮอร์โมนโปรแลคติน  (Prolactin)  มากเกินไป
            - ในผู้หญิง  จะมีผลทำให้ประจำเดือนขาด  และมีน้ำนมไหล  ทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
            - ในผู้ชาย  จะมีผลทำให้ขาดแรงกระตุ้นความต้องการทางเพศ
 

AddThis

User login

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.